Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul Sprijin Familial

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Cadrul legislativ

Creat în 2007 în cadrul proiectului UNICEF/UE/Tacis şi preluat de către Consiliul Raional Fălești în 2008 în cadrul Centrului de Protecţie a Copilului şi Familiei din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială,Protecţie aFamilieiși Copilului, serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului — cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii şi Hotărîrii nr. 780 din 25.09.2014 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate”.

Scopul și obiectivele serviciului

Scopul:Susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei, fapt care este o prevenire a instituționalizării copiilor.

Obiective:

 • susţinerea familiei în depăşirea situaţiilor de risc şi prevenirea separării copilului de familie;
 • consolidarea competenţelor parentale;
 • susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.
 • sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a riscurilor posibile.

În cadrul acestui serviciu :

 • se identifică familiile aflate în dificultate;
 • se propun măsuri de prevenire a separării copilului de familia sa;
 • se evaluează situaţia familiilor;
 • se oferă susţinere practică şi materială familiei pentru o perioadă stabilită conform planului individualizat de îngrijire;
 • se monitorizează situaţia familiei şi a copilului.

Specificul și formele serviciului

Serviciul social de sprijinpentru familiile cu copii este un  serviciu social specializat care se prestează la nivel local pentru familiile cu copii, în scopul prevenirii și /sau depășirii situațiilor de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial.

Serviciulsocial de sprijinpentru familiile cu copiieste o formă importantă de prevenire a separării copilului de familie, deoarece el oferă familiei susţinerea creării unui mediu favorabil de creştere şi dezvoltare a copilului în mediul familial.

Serviciul se prestează în două forme:

gg

 

 

Categoriile de beneficiari:

 • Beneficiari ai serviciului sprijin familial primar sunt toate familiile cu copii din comunitate;
 • Beneficiarii sprijinului familial secundar sunt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare.

Modalitate de solicitare sau identificare a beneficiarilor:

 • adresarea directă din partea copilului şi/sau familiei biologice/extinse;
 • autosesizare;
 • sesizarea din partea persoanelor fizice, instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor;
 • referirea cazului în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

 

Documentaţia cu privire la prestarea Serviciului

 • registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin familial;
 • rapoartele de evaluare iniţială.

În cazul sprijinului familial secundar, managerul de caz va ține dosarele beneficiarilor.

Documentația pentru ajutorul bănesc ţinută de managerul Serviciului cuprinde:

1) raportul managerului de caz privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei;

2) avizul Comisiei privind acordarea ajutorului bănesc;

3) ordinul şefului structurii teritoriale asistenţă socială privind acordarea ajutorului bănesc;

4) registrul de evidenţă a beneficiarilor de ajutor bănesc.

Suport acordat familiilor cu copiihh